əndamlı

əndamlı
sif.
1. Boylu, boylu-buxunlu, biçimli, bədən quruluşu çox düzgün, gözəl bədənli.
2. Bir qədər dolğun, bədən quruluşu yerliyerində. <Sultan bəy:> Əsil mən deyən arvad elə o idi ki, hallıca, dul, əndamlı. . Ü. H.. . . Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızı güllü, sarı paltar geymişdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Pape Macou Sarr — Pas d image ? Cliquez ici. Situation actuelle Club actuel …   Wikipédia en Français

  • əsrix’ — (Qazax) ucaboylu, əndamlı qadın …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gəmgeşdəkli — (Salyan) əndamlı, ətlicanlı. – Sona gəmgeşdəkli adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həyasızlıq — is. Abırsızlıq, utanmazlıq, arsızlıq, ədəbsizlik, sırtıqlıq; həyasız, abırsız hərəkət, söz. Kök və əndamlı xanımın baxışlarından nə isə həyasızlığa oxşar bir cəsarət tökülürdü. M. İ.. Səməndər <Nərgizin> həyasızlığına görə hiddətlənmişdi. B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəaqib — sif. <ər.> 1. Bir birinin arxasınca gələn, bir birini təqib edən. 2. Dalısınca, arxasınca, ondan sonra. <Ərən:> Bunu mütəaqib gözəl üzlü, qəvi əndamlı gənc bir oğlan da gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxşar — sif. Bənzər, oxşayan, bənzəyən. Cəmiləyə oxşar bir ana öz toppuş qızı ilə oynayırdı. S. R.. . . Əndamlı xanım xalata oxşar, qırmızıgüllü, sarı paltar geymişdi. M. İ.. // Misl, bərabər. Oxşarı yoxdur. // İs. mənasında. Oxşarlıq, bənzəyiş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarabuğdayı — sif. Dərisinin rəngi buğdayı olan, qarabəniz. Gülpəri qısaboylu, dolu əndamlı, qarabuğdayı bir qız idi. S. S. A.. Bəli, Tükəzban xala ortaboylu, ortayaşlı, qarabuğdayı, nə arıq, nə də kök bir kəndli arvadı idi. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırmızısifət — sif. Sifətinin rəngi qırmızı olan, sifəti qızarmış. Teybə . . qırmızısifət, düz qamətli, dolğun əndamlı, ucaboy . . bir qadın idi. M. Hüs.. Bir saat sonra qərargahdan qırmızısifət bir leytenant gəldi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qolbağı — bax qolbaq. Qızılgül əndamlı, lalə yanaqlı; Qolbağılar cumur qollara doğru. Aşıq Vəli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şümşad — is. <fars.> 1. Cürbəcür alətlər, ev əşyalari və s. hazırlanan çox möhkəm oduncaqlı həmişəyaşıl ağac. 2. Müqayisələrdə işlənir. Könül mayil olub siyah telinə; Nazik barmağına, şümşad əlinə. A. Ə.. Bir az müddət keçəndən sonra qız şümşad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”